2022-04-01 06:35:42

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ TANITIMI

Uluslararası öğrenci tanımı, ülkeden ülkeye değişebildiği gibi, bir uluslararası kuruluştan diğerine göre de farklılık gösterebilmektedir. Bununla birlikte uluslararası öğrencilerle ilgili çalışmalarda verilerine sıklıkla başvurulan Uluslararası Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)’nın ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO)’nun tanımları genellikle kabul edilen uluslararası öğrenci tanımlarıdır.

UNESCO’nun tanımına göre “uluslararası öğrenci, eğitim amacıyla ulusal ya da bölgesel sınırların dışına çıkan ve uyruğu bulunduğu ülke dışında öğrenci olarak kayıtlı kişidir.”1

OECD’nin tanımına göre ‘yabancı öğrenci, vize ya da özel izinler çerçevesinde kendi ülkesi dışında akredite bir kurumda belli bir öğrenim programına katılma hakkı verilen’ kişidir.2

Farklı bir deyimle; Uluslararası öğrenci, kendi ülkesi dışında resmi prosedüre uygun olarak Dil Eğitimi, Lise, Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Mesleki Eğitim veya Uzmanlaşma üzerine eğitim alan ve bu eğitim üzerinden öğrencilik vasfına sahip olan her bir birey uluslararası öğrenci tanımı içerisinde yer almaktadır. Bir diğer değişle eğitim aldığı ülkenin vatandaşı olmayan kişilerdir.

1 UNESCO Institute for Statistics, “International (or internationally mobile) students” maddesi, http://uis.unesco.org/en/glossary-term/international-or-internationally-mobile-students,

2 OECD (2015), Education at a Glance 2015: OECD Indicators, OECD Publishing