2022-04-01 06:36:26

Misyon Ve Vizyonumuz

İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği, yurtdışından Türkiye’ye okumak için gelen öğrencilere, eğitim ve rehberlik hizmeti vermek amacıyla Bursa’da kurulmuş uluslararası bir öğrenci derneğidir.
İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği olarak eğitimini Bursa’da sürdüren Misafir Öğrencilere maddi-manevi katkıda bulunmak, eğitimleri süresince karşılaşabilecekleri problemleri en aza indirgemek, Türkiye’nin yüzyıllardır biriktirmiş olduğu, tarihi, kültürel, siyasi, birikimi, misafir öğrenciye aktarmak, misafir öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde, hem kendi ülkelerinin eğitim, kültür, sanayi, ekonomik ve siyasi vb. alanlarda kalkınmasına yardımcı olması, hem de Ülkemiz ile kendi ülkesi arasında bir kültür elçisi gibi çalışması, dünyanın ihtiyacı olan barış ve adaletin yeryüzünde hakim olması ve insanların birbirleriyle huzur içerinde yaşaması için gerekli medeniyet ve barış perspektifini yüklenerek bu meşalenin taşıyıcılığını yapması amacıyla eğitim, kültür, tarih, siyasi ve mesleki anlamda eğitimler vermeyi hedeflemekteyiz.
“Biz Bir Milletiz” sloganıyla yola çıkan İpekyolu, misafir öğrenciler için eğitim faaliyetleri ve sosyal etkinlikler düzenlemektedir. Bu sayede farklı coğrafyalardan gelmiş binlerce öğrenciye aynı milletin fertleri oldukları şuuru verilmektedir.
İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği’nde misafir öğrencilere danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilmektedir.
Faaliyetlerimiz halkımızın aynî ve nakdî yardımlarıyla hayat bulmaktadır. Bazı faaliyetlerimiz de sivil toplum kuruluşları ve belediyelerin desteğiyle yürütülmektedir. İpekyolu, misafir öğrencilerin eğitimi için farklı alanlarda faaliyet göstermektedir.
Bu çalışmalar neticesinde misafir öğrenciler, İpekyolu çatısı altında evrensel kardeşlik bilincine sahip, modern dünyayı ve dünya sistemini tanıyan, organizasyon kabiliyeti yüksek, ülkesinin durumunun ve ihtiyaçlarının farkında, İslam kültür ve medeniyet tarihinin ana hatlarına vâkıf, farklılıklara karşı müsamahalı birer “gönüllü medeniyet elçisi” olarak ülkelerine dönmektedirler.
Medeniyet değerlerimizi önceleyerek, ilgilendiğimiz her bölgenin toplumsal, sosyal ve kültürel değerlerini göz önünde bulundurarak en iyi çalışmayı ortaya koymaya gayret ediyoruz.
İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği, yeryüzünde iyiliği yaygınlaştırmaya ve adaleti hâkim kılmaya yönelik çalışan nesiller yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Öğrencilerimizin, farklılıkları bir zenginlik unsuru olarak gören, yeryüzünde attığı her adımda kardeşlik bilincini hatırlayan birer fert olarak yetişmeleri en önemli amacımız.

VİZYONUMUZ

Eğitim için ülkemize gelen öğrenci kardeşlerimiz, farklı milletlerden insanların kaynaşmaları için ortam oluşturmaya yönelik vizyonumuzu oluşturan yapı taşlarıdır. Eğitim öğretim dönemlerini bizimle birlikte geçiren öğrenci kardeşlerimizle ortak faaliyet yapabilme imkânlarını araştırmak, var olan imkânları geliştirmek, yeni projeler ortaya koyarak kültür birliği oluşturmak ve farklı medeniyetleri tanımak amacıyla bir araya gelmek, bu ülkelerin sosyal yapıları hakkında araştırma yapmak, bu çalışmalardan elde edilen verileri derlemek, arşivlemek ve kamuoyuyla paylaşmak, vizyonumuzun bileşenleridir.

İLKELERİMİZ

Faaliyet gösterdiğimiz, her alanda en iyi çalışmayı yapmaya gayret etmek,
Ülkemizin yanı sıra misafir öğrencilerimizin geldiği bölgelerin toplumsal değerlerini, sosyal ve kültürel özeliklerini göz önünde bulundurmak,
Misafir öğrencilerimizin kendi ülkelerinin kalkınması için çalışacak bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olmak,
Adaletin, hakkın, sevginin yaygınlaşması ve işlerlik kazanması için yapılan bütün çalışmalarda bu ilkeleri göz önünde bulundurmak.