2022-03-31 14:49:05

S.S.S

TÜRKİYEDE NASIL EĞİTİM GÖREBİLİRİM?

 

 

Türkiye’de eğitim almak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerden başvurular için beklenen belge ve koşullar aşağıdaki gibidir;

Öğrenci Vizesi: Sınavlarda başarı gösteren ve üniversiteye girme hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilere üniversite tarafından kabul mektubu gönderilir. Yurtdışındaki öğrenciler bu kabul mektubuyla Türkiye konsolosluğuna giderek öğrenci vizesi alması gerekir. Türkiye’deki öğrenciler ise Türkiye Dış Temsilcikleri tarafından öğrenci vizesi alabilirler.

Oturma İzni: Türkiye’de üniversite eğitimi almak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin oturma izni alması gerekir. Oturma izinleri yaşanılan şehirlerdeki Göç İdaresi tarafından verilir. İlgili yasaya göre yabancı uyruklu öğrenciler Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra bir (1) ay içerisinde oturma izni almalıdır. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Oturma izinleri her yıl yenilenir.

Üniversite Kabul Formu: Yabancı öğrenciler başvurulacakları üniversiteye ait üniversite kabul formunu eksiksiz doldurmalıdır,

Lise veya dengi kademedeki eğitime yönelik mezuniyet diploması (Türk Dış Temsilcilikler veya noter tarafından onaylanmış ve Türkçeye çevrilmiş olmalıdır),

Transkript (öğrencinin lisede aldığı derslerin adları ve not çizelgesini gösteren belge) Transkript okul tarafından veya noter ile dış temsilcikler tarafından onaylanmış ve Türkçeye çevrilmiş olmalıdır.

Finansal teminat mektubu: öğrenci Türkiye’ye geldiğinde maddi ihtiyaçlarını nasıl karşılayacak, konaklama, ulaşım, eğitim gibi masraflar kim tarafından veya nasıl karşılanacak)

Kayıt Ücreti: Varsa başvurulacak üniversitenin kayıt ücreti yatırılmalı ve ödeme dekontu ile belgelendirilmeli.

Dil Sınavı Yeterlilik Belgesi: Dil yeterlilik sınavlarında gerekli puanı alamayan yabancı öğrenciler bir (1) yıl boyunca dil hazırlık eğitimi alır. Bu eğitimlerin ardından dil yeterliliğini sağlayan öğrenciler üniversite programlarındaki bölüm derslerine girmeye hak kazanırlar.

Uluslararası geçerliliği olan GCE, ACT, SAT gibi sınavlardan yeterli puanı almış olmak veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’ndan (YÖS) talep edilen puan alınmalıdır.

YÖS sınav sonucu da yine belgeler arasında bulunmalıdır. Her üniversite YÖS sınavını kendi düzenlemekte ve yapmaktadır. Üniversitelerin internet sayfasından sınav tarihlerini, başvuru koşullarını ve taban puanlarını öğrenebilirsiniz. 

ÜNİVERSİTE’YE NASIL YERLEŞEBİLİRİM ?

Tercih Başvuru Sırasında Sisteme Yüklenilmesi Gereken Belgeler: (Ön Bilgi amaçlı verilmiştir. Tercih başvuru tarihlerinden önce güncellenecektir.)

1- Vesikalık fotoğraf

2- Pasaport/Kimlik  (İkamet Kartı olanlar ikamet kartlarını, Mavi Kartı olanlar Mavi Kartlarını yükleyecektir.)

 - Uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular ile Mavi Kart Sahibi adayların anne, baba kaydını gösterecek şekilde https://www.turkiye.gov.tr/ e-devlet kapısı üzerinden alacakları “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği”ni yüklemeleri gerekmektedir. Mavi Kart sahibi adayların Mavi Kart veya Vatandaşlıktan Çıkış İzin Belgelerini de sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

3- Lise Diploması  [Mezun durumdaki adaylar için mezun olabileceğine ilişkin öğrenci belgesi (geçici mezuniyet belgesi) ve Transkript.]    

4- Lise Diplomasının Tercümesi (Türkçe veya İngilizce) (Türk liselerinden mezun olan adaylar hariç)

5- Lise dönemine ait transkript belgeleri (Not Döküm Belgesi)

6- Transkript Tercümesi (Türkçe veya İngilizce) (Türk liselerinden mezun olan adaylar hariç) 

7-Tercih başvurusunda kullandığı Sınav Sonuç Belgesi ve farklı bir dildeyse Türkçe veya İngilizce tercümesi

8- "Türkçe Dil Yeterlilik Belgesi" (Belgesi olanlar yükleyecektir.) (Lise eğitiminin tamamını yurtdışındaki T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir Türk lisesinde veya Türkiye’deki bir lisede tamamlayarak mezun olan öğrencilerden Türkçe Yeterlik Belgesi istenmez.) 

DİKKAT: 

          * Bilgilerin sisteme hatasız girilmesi, belgelerin okunaklı ve tam olarak yüklenmesi gerekmekte olup bilgilerde ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. (Her aday yalnız bir kere başvuru yapabilecektir. Birden fazla başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde her iki başvuruda değerlendirmeye alınmayacaktır.)

         * Eksik veya yanlış beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

         * Kayıt sırasında belgelerin orijinalleri ve onaylı suretleri istenecektir. 

         * Başvurularda adayların başvuru koşullarını sağlayıp sağlayamadıklarına ilişkin kendi beyanları dikkate alınacaktır. Başvuru şartlarını sağlamayan, yanlış beyanda bulunarak başvuru ve tercih yapan adaylar yerleştirilmiş olsalar dahi bu durum kendilerine bir hak sağlamayacaktır.

          * Resim, müzik, beden eğitimi gibi özel yetenek ve beceri isteyen yükseköğretim programlarına Özel Yetenek Sınav Sistemiyle öğrenci alınır. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran yabancı uyruklu öğrencilerin ULUYÖS'e girmeleri veya Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen sınav türlerinden geçerli bir sınav puanına sahip olmaları zorunludur. 

          * Özel Yetenek sınav ve başvuru tarihleri ilgili birimler tarafından duyurulacak olup kontenjanlara tercih yapacak adayların ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilen bölüm programlara yerleştirme işlemleri ilgili birim tarafından kurulan komisyonlar tarafından yürütülür. Sonuçlar ilgili birimler tarafından ilan edilir. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölüm veya programlara başvuran adayların kabul koşullarını sağlamaları yanında, Fakülte/Konservatuvar tarafından yapılacak özel yetenek  sınavında da başarılı olmaları gereklidir.

         * Şahsen veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

       * Kayıt hakkı kazanan adaylara kabul mektubu düzenlenecektir. Adaylar bu belgeyle ülkelerindeki Türkiye dış temsilciliklerinden vize başvurusu için, Türkiye’de bulunanlar ise Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğünden ikamet izin belgesi almak için kullanabilirler. 

         * Kayıt işlemleri sonunda boş kalan kontenjanlara Ek Yerleştirme, mevcut başvurular içinden hiçbir Fakülte/Meslek Yüksekokula yerleşmemiş adaylar arasından yapılacak olup sonuçlar 12 Ağustos 2022 tarihinde ilan edilecektir.

         * Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayın tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek Yükseköğretim Kurulu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir.

         * Bursa Uludağ Üniversitesi ilan edilen kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru için gerekli şartları sağlamış olmak kabul edilmeyi gerektirmez. Kayıt hakkı, ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun onay vermesiyle kesinleşir. Onay verilmemesi halinde kayıt hakkı doğmaz. 

         * Kaydı yapıldıktan sonra, başvuru koşullarına uymadığı, yanıltıcı bilgi ve belgelerle başvuru yaptığı, bilgi ve belgelerinde hata bulunduğu tespit edilen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu durumdaki adaylar ile kayıt yaptırmak için para yatıran, kayıt yaptırmayan veya kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretleri geri ödenmez.

         * Belirtilen tarih ve koşullarda Bursa Uludağ Üniversitesi değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Yapılacak değişiklikler bir hafta öncesinden adaylara Üniversitenin web sayfasından duyurularak ilan edilir.

         * Bilgilendirmeler, tercih ve kayıt işlemlerine ilişkin tüm duyurular ve bilgilendirmeler Üniversitemiz resmi iletişim kanalı olan ULUYÖS web sayfası üzerinden yapılacak olup bunun dışında yapılan bilgilendirme ve paylaşımlara itibar edilmemesi gerekmektedir.

         * Yüklenecek tüm belgelerin JPEG formatında (.jpg) ve 2 MB dan küçük boyutta olması gerekmektedir.

Kılavuzda yer alan bilgi, açıklama ve kurallar, Kılavuzun yayın tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosu ve/veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararları ve diğer resmi kurumlarca alınacak kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, YDOKK tarafından belirlenir. Yönerge ve Kılavuzda belirtilmeyen durumlarda, YDOKK, ULUYÖS Koordinatörü tarafından verilen kararlara göre işlem yapılır.

https://yos.uludag.edu.tr/sayfa-6-Tercih

 

YÖS’E NASIL HAZIRLANABİLİRİM ?

YÖS Hazırlık iki farklı yoldan yapılabilir: Adaylar tek başına kitap setleri ile çalışabilir yada profesyonel hocalardan destek alarak hazırlanılabilirler. YÖS Sınavı ve imkanlarını tanıdıktan sonra öğrencilerin kendilerine ilk sorduğu soru YÖS’e nasıl hazırlanıldığıdır.

YÖS, Türkiye’de Üniversite okumayı düşünen öğrencilerin hazırlanmayı son dakikaya bırakmaması gereken çok önemli bir testtir. YÖS’e hazırlanmak hedefinize ulaşmak için yapacağınız en büyük yatırımdır.

Nasıl çalışacağınızı bilmiyorsanız, sınav konusunda 32 yıllık deneyimimize dayanarak sizin için kısa bir liste oluşturduk.

Bu maddeleri okuduktan sonra optimal çalışma ile ilgili hedefe yönelik tavsiyelerimizi anlayacağınızı umuyoruz.

YÖS kazanmak için nasıl çalışılır sorusuna cevap olarak sizin için 10 maddeyi bir araya getirdik.

YÖS Sınavına nasıl hazırlanılır sorusuna cevap vermek gerekirse, YGS,LYS, Abitur ve diğer sınavlara göre hazırlık aşamasında farklılıklar göstermektedir. YÖS Sınavı bir eleme sınavıdır ve hazırlıkta dikkat edilmesi gereken unsurlar vardır.

YÖS’e kusursuz bir şekilde hazırlanmak için yapmanız gerekenler:

YÖS Hazırlık Kitapları satın alın ve/ya YÖS Kursuna kayıt olun.

Kişisel çalışma programınızı oluşturun.

Çalışmak için zaman ayırın.

Bilgi düzeyinizi test edin, güçsüz olduğunuz konuların üzerine gidin.

Çözebildiğiniz bütün deneme sınavlarını tekrar ederek çözün.

Çıkmış YÖS IQ Soruları ve YÖS Matematik Soruları‘nı analiz edip, tekrar eden soru tiplerine odaklanın.

Realist hedefler koyun ve ona göre çalışın.

Kendinize gerçek sınav ortamı yaratarak deneme sınavlarını çözün ve başarı çizelgesi oluşturun.

YÖS Sınav Tarihlerini takip edin.

YÖS Başvurularınızı zamanında yapın. 

Çıkmış YÖS IQ ve Matematik sorularını çözerek nelerin sorulduğuna dair fikir edinin.

Konu anlatımlı YÖS Kitapları ile başlayarak ilk önce konuları anlayıp, sonra Örnek Çözümlü testleri yapıp deneme sınavlarına bakınız. 


 

YÖS nedir ? YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversite başvurularında kullandıkları üniversite giriş sınavıdır. YÖS Sınavı merkezi bir sınav değildir. Türkiye’de eğitim hayatını sürdürmek isteyen Yabancı Uyruklu öğrenciler için önemli bir sınavdır.

Türkiye Cumhuriyetindeki üniversiteler kendi YÖS sınavlarını yapmaktadırlar.

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’yla öğrenci alımı yapılırken belirli taban puanlar baz alınmaktadır. Sınav her üniversite bünyesinde ayrı ayrı olarak hazırlandığı için YÖS taban puanları birbirinden farklıdır. Ayrıca soru dağılımı ve YÖS puan değerleri de değişebilmektedir.

YÖS puanı ile alım yapılan bölümler üniversitelerin hangi şehirde bulunması vb. gibi farklı kriterlere bakılarak belirlenmektedir. Genel olarak alım yapılan bölümler, Tıp, Diş Hekimliği, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık, Eczacılık, Uluslararası İlişkiler-Lojistik, Psikoloji vd. şeklindedir. 

İKAMET SÜREÇLERİMİ NASIL YAPABİLİRİM?

Yükseköğrenim görmek amacıyla ülkemize geldiğinizde öncelikli olarak üniversiteye kaydınızı yaptırmanız gerekmektedir

İkamet İzni Başvurusu İçin İhtiyaç Duyacağınız Belgeler;

1.Başvuru formu: Bu form e-İkamet sistemi üzerinden ikamet izni başvurusu tamamlandığında sistem tarafından oluşturulur. Başvuru formunun çıktısı alınıp yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanır. 

2. Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi: Talep edilen ikamet izni süresinden 60 (altmış) gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgeye sahip olmalısınız. Unutmayın ki, başvuruya giderken pasaportunuzun ve ülkemize son girişte pasaportunuza vurulan giriş damgasının bulunduğu sayfanın fotokopisini de götürmelisiniz. 

3. Dört adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır.) 

4. Geçerli sağlık sigortası (Sağlık sigortası belgesi hakkında aşağıda sıralanan ve durumunuza uygun olanlardan yalnızca birisine ilişkin belge getirmeniz yeterli olacaktır.)

4.1. Üniversiteye ilk kayıt tarihinizden itibaren 3 ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna “genel sağlık sigortalısı” olmak için başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvuruya dair e-imzalı veya imzalı, kaşeli belgeyi ikamet izni müracaatında kullanabilirsiniz. (İl Sosyal Güvenlik Müdürlüklerine başvuru yaparak bu belgeyi almalısınız.) 

4.2.Özel Sağlık Sigortası (Eğer ilk kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde Genel Sağlık Sigortası için başvuru yapmazsanız özel sağlık sigortası yaptırabilirsiniz.) 

4.3.İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığınıza dair il sosyal güvenlik birimlerinden e-imzalı/ imzalı ve mühürlü/kaşeli belge temin etmeniz halinde bu belgeyi de ikamet izni müracaatında kullanabilirsiniz. 

4.4.Sosyal Güvenlik Kurumundan almış olduğunuz e-imzalı/imzalı ve kaşeli/ mühürlü provizyon belgesini de ikamet izni müracaatında kullanabilirsiniz. 

5. Öğrenci belgesi: Kayıtlı olduğunuz üniversiteden alacağınız bu belge e-imzalı/ imzalı ve mühürlü/kaşeli şekilde olmalıdır. 

6. Adres bilgilerinizi gösteren belge: Ülkemizde hak ve hizmetlere erişebilmeniz için sizinle iletişime geçmemiz oldukça önemlidir. Bu sebeple kamu kurumlarına ibraz edeceğiniz adres ve iletişim bilgileri geçerli ve doğru bilgiler olmalıdır. Adres bilgileriniz hakkında; ülkemizde kaldığınız yere ilişkin (kira, yurt, pansiyon vb.) bir belge getirmeniz, getireceğiniz belgede o adreste kalıyor olduğunuzun açık ve anlaşılır olması gerekmektedir. (Örneğin; yurtta kalıyorsanız yurt yönetiminden alacağınız imzalı/kaşeli belge, kiracı olarak kalıyorsanız noter onaylı kira sözleşmesi gibi) 

7. İkamet izni kart bedeli makbuzu: Kart bedeli miktarı ikamet izni başvuru formunuzda yer almaktadır. Bu bedeli yetkilendirilmiş maliye veznelerine veya yetkilendirilmiş bankalara yatırarak düzenlenecek makbuzu başvuru formuna eklemeniz gerekmektedir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler Hususlar ;

Eğer ilk defa ikamet izni başvurusu yapıyorsanız ikamet izni başvurunuzu mutlaka vize ya da vize muafiyeti süresi içerişindeyken yapmanız gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz kabul edilmeyecektir. Ayrıca; daha önce almış olduğunuz ikametinizin bitmesine 2 ay kalmasından itibaren ve her şekilde ikamet izin süreniz bitmeden önce e-İkamet sistemimiz üzerinden “Uzatma Başvurusu” yapabilirsiniz. 

2. Öğrenim durumunuza ilişkin aynı şehir içerisinde değişiklik yapmanız halinde bu değişikliği izleyen 20 iş günü içinde İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bildirimde bulunmanız gerekmektedir. (Aynı il içerisinde fakülte veya bölüm değişikliği ya da yine aynı il içerisinde farklı bir üniversiteye kayıt yaptırmanız durumlarında.) 

3. Eğer farklı bir şehirde yükseköğreniminize devam edecekseniz bu değişikliği 10 iş günü içerisinde yeni üniversitenizin bulunduğu ildeki İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bildirmeniz gerekmektedir. Bu konudaki işlemleriniz yeni üniversitenizin bulunduğu ildeki İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Bu tür bir değişiklik durumunda ikamet izin belgenizde değişiklik olacağından bu bildirimi yapmanız ülkemizde yasal kalışınız için önemlidir.

4. Kayıt dondurma, üniversiteden ilişik kesme, kayıt yenilememe gibi durumlarda öğrenci ikamet izniniz iptal edilecektir. Ülkemizde yükseköğrenim hayatınızda bu hususlara dikkat etmeniz öğrenci ikamet izninizin devamlılığı açısından önemlidir. 

5. Türkiye’de öğrenci ikamet izni ile kaldığınız sürede “çalışma hakkınız” bulunmaktadır. Bu hakkınız; eğer ön lisans veya lisans öğrencisi iseniz ilk yıldan sonra eğer yüksek lisans veya doktora öğrencisi iseniz süre sınırlaması olmadan başlamaktadır. Bu hizmet Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yürütülmektedir ve ALO 170 bilgi hattından detaylı bilgi edinebilirsiniz. 

6. Kişisel bilgilerinizde değişiklik olursa (örneğin medeni haliniz, adresiniz, pasaportunuz değişirse ya da buna benzer durumlar ortaya çıkarsa) bu değişikliği 20 gün içerisinde kayıtlı olduğunuz İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bildirmeniz gerekmektedir. 

7. Size verilen ikamet izin belgesinde (kartında) ikamet izni sürenizin bitiş tarihi yer almaktadır. Eğer bu süre bittikten sonra da ülkemizde kalmaya devam edecekseniz; ikamet izin süreniz dolmadan önce mutlaka ikamet izninizi yenilemeniz gerekecektir

8. Eğer 18 yaşından küçükseniz ve ülkemizde yükseköğrenim görmek üzere ikamet izni talep ediyorsanız aşağıda bulunan belgeleri de sunmanız gerekmektedir: 8.1. Muvafakatname: Anne ve babanızın Türkiye’de öğrenim görmenize ve Türkiye’de ikamet izni ile kalmanıza izin vermesi ve bunun için de ülkenizdeki yetkili merciler tarafından düzenlenmiş muvafakatname bulunması gerekmektedir. 8.2. Doğum belgesi 

9. Ülkemizde ikamet izni müracaatında kullanmak üzere ülkenizden getireceğiniz belgelerin mutlaka Apostil şerhli ya da ülkemizde bulunan konsolosluğunuz tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Eğer ülkenizde düzenlettirdiğiniz belgeyi apostil şerhli olarak getirirseniz bu belgeyi tercüme ettirip noterden onaylatmanız yeterli olacaktır; eğer apostil şerhli olmadan getirirseniz Türkiye’de bulunan Büyükelçiliğiniz ya da konsolosluğunuza onaylattırmanız gerekmektedir. Ayrıca; gerekli belgelerinizi apostil şerhi yaptıramadığınız ya da ülkemizde bulunan temsilciliklerinize onaylattıramadığınızı veya söz konusu temsilciliklerin çok ileri tarihlere randevu vermesi durumlarında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekmektedir.

Türkiye’de öğrenci ikamet izni ile kaldığınız sürede “çalışma hakkınız” bulunmaktadır

Ülkemizde ikamet izni müracaatında kullanmak üzere ülkenizden getireceğiniz belgelerin mutlaka Apostil şerhli ya da ülkemizde bulunan konsolosluğunuz tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.

https://www.goc.gov.tr/ogrenci-ikamet-izni-basvuru-sureci 

TÖMERDE ÖĞRENİM GÖREN İKAMET ALABİLİR Mİ ?

Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora seviyesinde bir eğitim alacak olan yabancılara öğrenci ikamet izni verilir.

Bakımı ve tüm masrafları gerçek veya tüzel kişi tarafından karşılanacak ilk ve orta dereceli bir eğitim kurumunda eğitim alacak olan yabancılara, anne – babalarının ya da yasal temsilcilerinin muvafakatiyle eğitimleri süresince 1’er yıllık sürelerle izin verilebilir ve uzatılabilir. 

ÖĞRENCİ OTURMA İZNİ ŞARTLARI NELERDİR?

Öğrencilikle ilgili istenen bilgi ve belgeleri ibraz etmek,

Ülkemize girişine izin verilmeyecek yabancılardan olmamak,

Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini ibraz etmek.

Öğrenci ikamet izni başvurusu yapabilmek için yabancı vatandaşın burada Yüksek Öğretim Kurumuna ya da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir kurumda örgün öğretim kaydının bulunması gerekmektedir. Bu kayıt beyan edilerek ikamet izni başvurusu yapılacaktır. 

EĞİTİM GÖRDÜĞÜM ŞEHİRDE İKAMET ADRESİ GÖSTERMEK MECBURİYETİNDE MİYİM ?

Öğrenci ikamet izninin düzenlenebilmesi için yabancıların Kanunun 39 uncu maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir.

-Türkiye de kalış amacıyla ilgili destekleyici bilgi ve belgeleri ibraz etmek (Kanunun 38 inci maddesi),

-Anılan Kanunun 7 nci maddesi kapsamına girmemek,

-Türkiye de kalacağı adres bilgilerini vermek, 

SGK’YA NASIL BAŞVURU YAPABİLİRİM ?

GSS'ye sahip olmak için kayıt tarihinden (ilk üniversitesi kaydından) sonra 3 ay içinde yabancı kimlik numaralarını aldıktan sonra Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya ikamet edilen ilçenin Sosyal Güvenlik Merkezi'ne (SGM) müracaat etmeniz gerekmektedir. 2022 yılı için yıllık GSS primi yaklaşık 2400 TL'dir.

Türkiye sağlık sisteminde oldukça gelişmiş bir ülkedir. Ancak yine de imkan ve olanaklarını yeterince bilmediğiniz bir ülkede sigortanızın olması oldukça önemlidir. Yabancı öğrenciler için uygulanan sağlık sigortası türlerinden sizin için uygun olanı yaptırmanız önerilmektedir. Böylece öğrenciliğiniz ve ülkede kaldığınız süre boyunca sağlık hizmetlerinden kesintisiz ve daha düşük ücretlerle faydalanabilirsiniz.

Sağlık sigortaları sıklıkla gençler tarafından ihtiyaç duyulmayacağı gerekçesiyle ihmal edilebilmektedir. Ancak sigortası olmayan bireylerin sağlık hizmetlerinden bir kez faydalanması dahi neredeyse sigorta bedellerine ulaşan maliyetleri bulabilmektedir. Sağlık sigortası sadece yabancı uyruklu öğrenciler için değil türk öğrenci ve vatandaşlar için de önemlidir. 

SGK YAPTIRMAK MECBURİ Mİ ?

Ülkemizde öğrenim gören bütün yabancı uyruklu öğrencilerin, öğrenim gördükleri okullara ilk kayıt yaptırdıkları tarihinden itibaren üç ay içerisinde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezine yazılı talepte bulunarak Genel Sağlık Sigortalısı olmaları gerekmektedir. 

HANGi BURS İMKÂNLARINDAN NASIL YARARLANABİLİRİM?

Türkiye bursları, vakıflar genel müdürlüğü bursları, TÜBİTAK bursları, Udef bursları, 

Uluslararası öğrenciler için Türkiye’de sunulan farklı burs programları devlet ve özel kurumların imkanları vardır. Bu programlar sayesinde eğitim süreçleri daha rahat geçmektedir.

Ülkemizde okuyanlar başvuruda bulunamaz.

Uluslararası Araştırmacılar İçin Araştırma Burs Programı ...

Yabancılar İçin COHE Bursu. ...

Türk Dili Konuşan Ülkeler Burs Programı ...

Balkanlar Burs Programı ...

Karadeniz Burs Programı ...

Harran Burs Programı ...

Türkiye-Afrika Burs Programı 

MEZUNİYET SÜREÇLERİNDE NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Okuluyla sebebi ne olursa olsun ilişiği sonlanmış olan yabancı uyruklu öğrenciler 15 gün süresi içerisinde Türkiye'den ayrılmalıdırlar. Ayrılmayanların ise yine 15 gün süresi içerisinde farklı bir ikamet türüne başvuru yapmaları zorunludur. Aksi durumda bu öğrenciler hakkında yasal işlem başlatılır. 

AKADEMİK KARİYERİMİZİ GELİŞTİRMEK İÇİN NASIL YOL İZLEMELİYZ?

Yabancı dil ve diller öğrenin.

Farklı diller konuş, girişimci ol, çevre yap ve hayatı kitaplardan değil, yaşayarak öğrenin.

Erasmus değişim hareketliliği ile Avrupa'daki imkânlardan faydanın.

Öğrenci kulüplerine katılın ve sosyalleşin.

Sosyal yanınızın gelişmesi, ekip çalışmasını öğrenmek, çevre yapmak, farklı görüşleri dinleyebilmek ve yaratıcılığınızın artması adına çok önemli.

Farklı sektörlerde staj yapın veya part-time çalışın.

İş hayatının kendisinden öğrendiğiniz pratik bilgiler, okul sonrası daha yararlı olabiliyor.

Farklı sektörleri belirtmemin sebebi ise; farklı iş dalları görmüş olmanız sizin cesaretinizi arttıracak ve daha kararlı şekilde adımlar atmanızı sağlayacaktır. Farklı piyasalar bilmek, cesaretli kararlar vermek, çevre sahibi olmak ve krizleri fırsatı çevirebilmek için farklı tecrübeler edinmek yararınıza olacaktır.

Sosyal medyayı iyi kullanın.

İş başvurularında yazmış veya çekmiş olduğunuz blog ve vloglarınızı gösterebilir ve büyük bir avantaj sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra Linkedin gibi platformlar aracılığıyla gelecekte çalışmak istediğiniz platformlara dair bilgilendirmeler alabilir ve iş arayabilirsiniz.

Bilgisayar bilgisi, belge ve sertifika alın.

Temel anlamda herkesin bilmesi gereken Microsoft Office programlarını şu şekilde sıralıyorum: Word, Excel, Powerpoint, Access, Outlook, OpenOffice

Bunların yanı sıra web tasarım ve photoshop programlarını iyi düzeyde kullanabilen kişiler her zaman iş hayatına 2-0 önde başlayacaklardır.

Başlıca işinize yarayabilecek olan programları listemek gerekirse ;

Grafik : Adobe Photoshop, 3D Studio Max, Freehand Fireworks

Çizim : AutoCAD, SolidWorks, MasterCAM, Pro/ENGINEER

Ofis programları : Microsoft Office; Word, Excel, Powerpoint, Access, Outlook. OpenOffice

Kendi profesyonel alanlarınıza ilişkin sertifikalar biriktirin. İletişim anlamında kendinizi geliştirin. Diksiyon, vücut dili gibi eğitimler alın. Bunlar kariyeriniz için çok mantıklı adımlar olacaktır.

Günümüzdeki tüm işlerin seyahat ve yolculuk gerektirmesinden dolayı ehliyet ve pasaport çıkartmak size bonus bir avantaj sağlayacaktır.

Piyasa analizini yapmaya erken başlayın.

Aklınızda işe girmek gibi bir fikir olmasa bile bu zamanlar geldiği vakit sizden istenilecek olan özellikleri ve beklentileri karşılayabilmek amaçlı sektörde potansiyel çalışabileceğiniz emsal iş tekliflerini inceleyin. Bu sayede ortalama bir işe girmek için nelere ihtiyacınız olduğunu göreceksiniz. Sunum yapmaktan ve toplum önünde konuşmaktan çekinmeyin.

Toplum önünde konuşmaktan, sorumluluk almaktan, fikirlerinizi söylemekten ve yeni fikirler üretmekten asla çekinmeyin. Genç bir girişimci başarısız olması halinde bile asla kaybetmez. Ya başarılı olursunuz ya da çok güzel bir tecrübe edinirsiniz. Hata yapmaktan korkmayın, krizleri fırsata çevirin. Girişken olun, atılın. Çok yönlü düşünüp dinleyin. Eleştirilere açık olup bu fikirleri değerlendirin.

Her zaman göz önünde olanlar; cesur duran, sorumluluk alan kişiler parmakla gösterilen kişilerdir.”

Kendinize çalışma kültürü ve ahlakı edinin.

Özellikle üniversitenin son senelerine doğru yaklaştıkça, hayatınızı düzene oturtmaya başlayın. Kimse öğlen 13.00’da uyunan bir insanı işe almaz. Psikolojinizi hazırlayın ve sorumluluklardan kaçmayın. Herkes arkadaş canlısı, güler yüzlü ve çalışkan insanları sever. İşinizi ve sorumluluklarınızı yük olarak görmeyin, onları hayatınızın bir parçası haline getirerek kabullenin. Önce kendinizi mutlu edin ki müşteriniz, patronunuz, arkadaşlarınız mutlu olsun. 

ACİL DURUMLARDA NE YAPMALIYIM ?

Nerede olursanız olun bu bilgilere ihtiyaç duymamanız temennimiz olsa da mutlaka bilinmesi gereken bilgilerdir. 

Vatandaşı olduğunuz ülkenin Türk konsolosluğunun yerini ve numarası, 

Polis İmdat (155), 

Acil Yardım (112) bilinmelidir. 

157 telefon hattı nedir?

YİMER157. Yabancılar ikamet iznine ilişkin soru ve sorunlar için Yabancılar İletişim Merkezi'nin (YİMER) yurt içinden 157 ve yurt dışından +90 312 157 11 22 numaralı telefonlarından 24 saat ayrıntılı bilgi alınabilmektedir.


 

Bunların dışında mutlaka oturma izni, öğrenci vizesi, yabancı hakları bilinmelidir.

https://www.goc.gov.tr/

Sorunuzmu var?