2024-05-17 09:01:57

AKADEMİK ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ EĞİTİMİ 3. HAFTA

AKADEMİK ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ EĞİTİMİ 3. HAFTA

İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği olarak Lisans 4 Sınıf, Yüksek Lisans, Doktora eğitimi alan uluslararası öğrencilere yönelik olarak gerçekleştireceğimiz Akademik Araştırma Yöntem Ve Teknikleri Eğitimi Programımızın 3.hafta seminerini Bursa Uludağ Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Dr. Tuğşat Güzeloğlu'nun sunumu ile “Tez Hazırlama Süreci, TÜBİTAK Proje Hazırlama, Uygulamalı Nitel Araştırma ”başlığında eğitimimizi gerçekleştireceğiz.

Eğitimler Kayıt Yaptıran Katılımcılar ile yapılacaktır.