2022-06-07 08:09:23

TEZ SUNUMLARI DEVAM EDİYOR!


2021-2022 Akademik yılı İpekyolu Tez Sunumları Programımız Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora öğrencisi Zaın Elabidin Adam Mohamed Alı'nin sunacağı "Bazı Bitki Su Ekstraklarının Ekin Kanbur Biti (Rhizoperta Dominical L.) Ölümüne Etkisi” başlıklı tez sunumu ile Cumartesi Saat: 16:00'da devam ediyor.

Kontenjan Sınırlıdır.
Erkek öğrencilere yöneliktir.
Katılım için: 0541 385 79 49

Yer: İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği
Tarih: 4 Haziran 2022 Cumartesi