Derneğimiz Uluslararası Mezunlar Birimimiz 2018-2019 Akademik Yılında planladığı, Lisansüstü misafir öğrencilerin akademik tezlerini anlatacakları “TEZ SUNUMLARI” programının üçüncüsünü, 5 Ocak 2019 Cumartesi Günü, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Doktora öğrencisi, Afganistanlı Gul Muhammad SULTANOGHLI’nın sunduğu “Afganistan’da Şiilik Tarihi ve Hazaralar ” başlıklı Tez Sunumu ile gerçekleştirdi.
Afganistan’ın tarihi, coğrafik konumu, demografik yapısı hakkında özet mahiyette bilgi paylaşarak tez sunumuna başlayan Gul Muhammad, Afganistan’ın İslamlaşma sürecini ve erken dönemde meydana gelen hadiseleri, Sünnilik ve Şiiliğin bölgede nasıl zemin bulduğunu kapsamlı bir şekilde anlattı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir